Queda en libertad Renato Rivera Barreto

Se expresa Maritza Torres Román, abogada de Renato Rivera Barreto.